Quickstep

De quickstep is de opvolger van de (slow) foxtrot. In 1924 gaf men deze dans de naam Quick Time Foxtrot, omdat de muziek voor deze dans te snel gespeeld werd om de figuren van de slow foxtrot op te kunnen dansen. Het ritme van de quickstep is ook anders.
Dit wordt gedanst als slow-quick-quick-quick.Dit ritme heeft dus een quick extra vergeleken met de slow foxtrot. De Charleston, Onestep, Shimmy en de Black Bottom hebben veel invloed gehad op de manier waarop de huidige quickstep gedanst wordt. De quickstep is uitgegroeid tot de meest gedanste dans. Het is ook de eerste dans die je op dansles leert. Een andere naam voor de quickstep is de vlugge foxtrot. Waar de Foxtrot meer de nadruk geeft op de voor- en achteruit gaande verplaatsing, geeft de Quickstep de nadruk meer op de zijwaartse verplaatsing.

Hoe dans je deze dans?
Passen van de man:
Met rechts 1 stap vooruit.
Met links 1 stap zijwaarts.
Met rechts aansluiten.
Met links 1 stap zijwaarts.
Met rechts 1 stap achteruit.
Met links 1 stap zijwaarts.
Met rechts aansluiten.
Met rechts 1 stap vooruit en voor links plaatsen zodat hij naast de dame aan haar rechterkant komt te staan.

Passen van de vrouw:
Met links 1 stap achteruit.
Met rechts 1 stap zijwaarts.
Met links aansluiten.
Met rechts 1 stap zijwaarts.
Met links 1 stap vooruit tussen de voeten van de heer.
Met rechts 1 stap zijwaarts.
Met links aansluiten.
Met links 1 stap zijwaarts. Met rechts 1 stap zijwaarts.
Met links 1 stap achteruit en achter rechts plaatsen zodat de heer naast haar kan stappen

Danshouding:
De heer houdt zijn linkerhand ongeveer op oorhoogte in licht gebogen stand De rechterhand van de heer gaat op de rug van de dame net onder haar linker schouderblad. De dame legt haar rechterhand op de linkerhand van de heer waarbij de vingers zich sluiten rond de hand van de heer De linkerhand van de dame ligt op de bovenarm van de heer.

Dansrichting:
De man kijkt in de richting van de muur. De vrouw kijkt dus de zaal in.
Het ritme van deze dans is stap-zij-sluit-zij-stap-zij-sluit-zij-stap.

 

Engelse Wals

De Engelse wals is in 1921 ontstaan. De voorloper van de Engelse wals is de Boston, die reeds in 1874 vanuit Amerika werd ingevoerd. Het woord wals betekent letterlijk draaien, in het programma van de Engelse wals komen dan ook veel draaien voor.
De passen van deze dans zijn heel zwierig en soepel. Ze lopen in een vloeiende beweging door. De Engelse wals wordt ook wel langzame wals genoemd.

Hoe dans je deze dans?
Passen van de man:
Met links 1 stap vooruit op de hak
Met rechts 1 stap zijwaarts op de teen.
Met links aansluiten op de teen en aan het eind van de pas rusten op de hak.
Met rechts 1 stap vooruit op de hak.
Met links 1 stap zijwaarts op de teen.
Met rechts aansluiten op de teen en aan het eind van de pas rusten op de hak.

Passen van de vrouw:
Met rechts 1 stap achteruit op de teen en daarna op de hak.
Met links 1 stap zijwaarts op de teen.
Met rechts aansluiten op de teen en aan het eind van de pas rusten op de hak.
Met links 1 stap achteruit op de teen en daarna op de hak.
Met rechts 1 stap zijwaarts op de teen.
Met links aansluiten op de teen en aan het eind van de pas rusten op de hak.

Danshouding:
De heer houdt zijn linkerhand ongeveer op oorhoogte in licht gebogen stand. De rechterhand van de heer gaat rond de rug van de dame net onder haar linker schouderblad. De dame legt haar rechterhand op de linkerhand van de heer waarbij de vingers zich sluiten rond de hand van de heer. De linkerhand van de dame ligt op de bovenarm van de heer.

Dansrichting:
De man kijkt in de richting van de muur. De vrouw kijkt dus de zaal in. De basispassen van deze dans is stap-stap-sluit.

 

Tango

Deze dans komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika (Argentinië). De tango is ontstaan in de ordinairste wijk van Buenos Aires: ‘Barrio de las Ranas’. Voordat de tango daadwerkelijk in Europa gedanst werd riep het veel tegenstand op. De tango werd door o.a. de Franse bisschoppen en vele artsen gezien als een ordinaire, vulgaire dans. De voorstanders wonnen echter en in 1924 werd de tango in geheel Europa ingevoerd. De tegenwoordige tango lijkt wel enigszins op de oude Argentijnse tango, maar is absoluut niet meer ordinair te noemen. De strakke bewegingen en dan met name de hoofdacties van de dame zijn kenmerkend voor de tango.
De houding bij de tango is anders dan bij de andere ballroomdansen, omdat de dame haar linkerhand niet op de schouder van de heer heeft liggen, maar om zijn elleboog heen klemt en haar vingers hierbij tegen de ribbenkast van de heer aandrukt.

Hoe dans je deze dans?
Passen van de man:
Met links 1 stap vooruit.
Met rechts 1 stap vooruit.
Met links 1 stap vooruit.
Met rechts aansluiten.
Met links 1 stap zijwaarts.
Met rechts in dezelfde richting 1 stap.
Met links 1 stap vooruit.
Met rechts aansluiten d.m.v. een kleine draai links achter. Passen van de vrouw:
Met rechts 1 stap achteruit.
Met links 1 stap achteruit.
Met rechts 1 stap achteruit.
Met links aansluiten.
Met rechts 1 stap zijwaarts.
Met links in dezelfde richting 1 stap.
Met rechts 1 stap achteruit.
Met links aansluiten d.m.v. een kleine draai rechts voor.

Danshouding:
De heer houdt zijn linkerhand ongeveer op oorhoogte. En een beetje schuin naar binnen. Iets meer gebogen. De rechterhand van de heer gaat iets verder rond de rug van de dame onder haar linker schouderblad. De dame legt haar rechterhand op de linkerhand van de heer waarbij de vingers zich sluiten rond de hand van de heer De linkerarm van de dame gaat over de arm van de heer en met de hand onder de bovenarm van de heer, nabij de ribbenkast.

Dansrichting:
De heer kijkt schuin naar de muur.
Het ritme van deze dans is slow-slow-quick-quick-slow-quick-quick-slow.

 

Foxtrot

Deze dans is in het begin van 1900 in Amerika ontstaan als Ragtime en werd oorspronkelijk zeer snel gedanst. Tegenwoordig wordt hij langzamer gespeeld. De bewegingen in deze dans lopen soepel en in één beweging door. De slow foxtrot wordt in de volksmond ook wel gewoon foxtrot genoemd. Dat is echter niet terecht, aangezien de Foxtrot van tegenwoordig een andere dans is. Wel was dit de oorspronkelijke naam voor deze dans, maar die werd in 1924 gewijzigd in slow foxtrot.

Hoe dans je deze dans?
Passen van de man:
Met rechts 1 stap vooruit over de hak.
Met links 1 stap vooruit over de teen iets naast de dame.
Met rechts 1 stap vooruit over de teen.
Met links 1 stap vooruit over de hak.
Met rechts 1 stap vooruit over de hak recht voor de dame.
Met links 1 stap vooruit over je teen.

Passen van de vrouw:
Met links 1 stap achteruit.
Met rechts 1 stap achteruit.
Met links 1 stap achteruit.
Met rechts 1 stap achteruit.
Met links 1 stap achteruit.
Met rechts 1 stap achteruit.

Danshouding:
De heer en dame staan met de buiken tegen elkaar aan(1). De heer houdt zijn linkerhand ongeveer op oorhoogte in een licht gebogen stand(2). De dame legt haar rechterhand op de linkerhand van de heer waarbij de vingers zich sluiten rond de hand van de heer(2). De rechterhand van de heer gaat op de rug van de dame net onder haar linker schouderblad(3).De linkerhand van de dame ligt op de bovenarm van de heer(4).

Dansrichting:
De man kijkt in de richting van de muur. De vrouw kijkt dus de zaal in. Het geheel moet er soepel en elegant uitzien. De voorwaartse Slow stappen worden altijd over de hak naar voren gedanst terwijl de Quick in bijna alle gevallen op de tenen gedanst wordt. Het ritme van deze dans is slow-quick-quick. Het belangrijkst aan de Slowfox is dat er in deze dans nooit een sluitpas voorkomt behalve bij de heel-turn.

 

Weense Wals

Deze wals is omstreeks de 12e/13e eeuw ontstaan aan het hof. Hij werd door de rijken in de grote balzalen op de paleizen gedanst als er feest was. De Weense wals is oorspronkelijk van Duitse afkomst en werd in het begin ‘Duitse’ genoemd. Aan het eind van de 18e eeuw werd echter de naam ‘wals’ aan deze dans gegeven. De eerste echte walsmelodie dateert dan ook uit 1770, de ‘Auch du lieber Augustein’. Een ander naam voor de weense wals is de vlugge wals.

Hoe dans je deze dans?
Passen van de man:
Met rechts 1 stap vooruit over de hak.
Met links een klein stapje zijwaarts op de teen.
Met rechts aansluiten.
Met links 1 stap achteruit.
Met rechts een klein stapje zijwaarts op de teen.
Met links aansluiten.

Passen van de vrouw:
Met links 1 stap achteruit.
Met rechts een klein stapje zijwaarts op de teen.
Met links aansluiten.
Met rechts 1 stap naar voren over de hak.
Met links een klein stapje zijwaarts op de teen.
Met rechts aansluiten.

Danshouding:
De heer houdt zijn linkerhand ongeveer op oorhoogte in licht gebogen stand. De rechterhand van de heer gaat op de rug van de dame net onder haar linker schouderblad. De dame legt haar rechterhand op de linkerhand van de heer waarbij de vingers zich sluiten rond de hand van de heer. De linkerhand van de dame ligt op de bovenarm van de heer.

Dansrichting:
De man kijkt in de richting van de muur. De vrouw kijkt dus de zaal in. De passen worden in een vloeiende draaibeweging gedanst die nimmer stoppen. Zelfs bij het aansluiten van de voet wordt er in het bovenlichaam vanaf de heup door gedraait, om zodanig de draaihoeveelheid te verkrijgen. Het ritme van deze dans is stap-stap-sluit.

 

Cha Cha Cha

Begin jaren 50 dook deze Latijns-Amerikaanse dans op in de Amerikaanse danszalen. De cha cha cha is de populairste van de Latijns-Amerikaanse dansen. Deze dans, in de volksmond cha cha genoemd, is in 1953 in Argentinië ontstaan vanuit de mambo. De schepper van de cha cha is Enrique Jorrin. Ook aan de ontwikkeling van deze dans heeft hij erg veel bijgedragen. De Mambo is bekend uit de film “Dirty Dancing”. Men vond over het algemeen dat de Mambo een te gecompliceerd ritme had. De Cha-Cha heeft wat dat betreft een veel gemakkelijker ritme. De muziek is wat langzamer dan die van de Mambo.

Hoe dans je deze dans?
Passen van de man:
Met rechts 1 stap zijwaarts.
Met links 1 stap vooruit(gewicht op links)rechtervoet laten staan.
Gewicht terug op rechtervoet.
Met links 1 stap zijwaarts(cha).
Met rechts aansluiten.
Met links 1 stap zijwaarts(cha).
Met rechts 1 stap achteruit(gewicht op rechts)linkervoet laten staan.
Met rechts 1 stap zijwaarts(cha).
Met links aansluiten.
Met rechts 1 stap zijwaarts(cha).Passen van de vrouw:
Met links 1 stap zijwaarts.
Met rechts 1 stap achteruit(gewicht op rechts)linkervoet laten staan.
Gewicht terug op linkervoet.
Met rechts 1 stap zijwaarts(cha).
Met links aansluiten.
Met rechts 1 stap zijwaarts(cha).
Met links 1 stap vooruit(gewicht op links)rechtervoet laten staan.
Met links 1 stap zijwaarts(cha).
Met rechts aansluiten.
Met links 1 stap zijwaarts(cha).

Danshouding:
De linker arm van de heer wordt op oorhoogte in licht gebogen stand gehouden en de dame legt haar rechterhand op de hand van de heer waarna de vingers gesloten worden(1) De rechterhand van de heer ligt op het linker schouderblad van de dame net iets meer naar de zijkant dan bij de Ballroom(2) De dame legt haar linkerhand op de bovenarm van de heer(3) Verschil met Ballroom is hier dat de basishouding niet met de buiken tegen elkaar is. Je staat bij Latin altijd iets uit elkaar.

Dansrichting:
Voor deze dans bestaat er geen bepaalde dansrichting. Zij wordt gewoon ergens op de vloer gedanst.
De basis voor deze dans is stap-stap(en terug)-cha-cha-cha. (cha cha cha staat voor zij-sluit-zij).

 

Rumba

In deze dans is de invloed te merken van de Afrikaanse negers, die ongeveer 4 eeuwen geleden als slaven naar Cuba werden gebracht. Zij namen evenals de Spanjaarden hun dansen en gezangen mee. Beide trokken wederkerig voordeel uit hun muziek.
In 1850 is hierdoor de rumba ontstaan. Pas in 1950 werd de rumba populair, door de invloed van de muziek die ‘in’ was in die tijd. De Rumba wordt nu vaak uitgebeeld als de verleidingsdans. Het is de bedoeling van de dame de heer tijdens de dans te verleiden.
Dit gebeurt door middel van oogcontact, dichterbij dansen en dan afstoten en verleidende figuren. De Rumba wordt ook wel gezien als de langzame Cha cha cha.

Hoe dans je deze dans?
Passen van de man:
Met rechts 1 stap zijwaarts.
Met links 1 stap vooruit(gewicht op links en daarna terug op rechts).
Met links 1 stap zijwaarts. Waarna er 1 tel gewacht wordt.
Met rechts 1 stap achteruit(gewicht op rechts en daarna terug op links).
Met rechts 1 stap zijwaarts.

Passen van de vrouw:
Met links 1 stap zijwaarts.
Met rechts 1 stap achteruit(gewicht op rechts en daarna terug op links).
Met rechts 1 stap zijwaarts. Waarna er 1 tel gewacht wordt.
Met links 1 stap vooruit(gewicht op links en daarna terug op rechts).
Met links 1 stap zijwaarts.

Danshouding:
De linker arm van de heer wordt op oorhoogte in licht gebogen stand gehouden
en de dame legt haar rechterhand op de hand van de heer waarna de vingers gesloten worden.
De rechterhand van de heer ligt op het linker schouderblad van de dame net iets meer naar de zijkant dan bij de Ballroom.
De dame legt haar linkerhand op de bovenarm van de heer.

Dansrichting:
Voor deze dans bestaat er geen bepaalde dansrichting. Zij wordt gewoon ergens op de vloer gedanst.
De basis voor de rumba is stap-stap (en terug)-slow.

 

Samba

Het ritme van de samba is ontstaan in Afrika. De negerslaven namen de muziek mee naar Brazilië waar de samba de nationale dans is geworden. Bij elke feestelijke gebeurtenis wordt sambamuziek gespeeld en wordt er uitbundig gedanst. De voorloper van de samba was de Maxixe. De wereldtentoonstelling in New York zorgde in 1939 voor de grootste verspreiding van de samba.
Tegen het einde van de 2e Wereldoorlog werd de samba ook in Europa populair.

Hoe dans je deze dans?
Passen voor de heer:
– Met links 1 stap naar voren op de teen met een sprongetje.
– Met rechts aansluiten.
– Gewicht overplaatsen op Links.
– Met rechts 1 stap naar achteren op de teen met een sprongetje.
– Met links aansluiten.
– Met rechts 1 stap naar achteren op de teen met een sprongetje.

Passen voor de dame:
– Met rechts 1 stap naar achteren op de teen met een sprongetje.
– Met links aansluiten.
– Gewicht overplaatsen op rechts.
– Met links 1 stap naar voren op de teen met een sprongetje.
– Met rechts aansluiten.
– Met links 1 stap naar voren op de teen met een sprongetje.

Danshouding:
De linker arm van de heer wordt op oorhoogte in licht gebogen stand gehouden
en de dame legt haar rechterhand op de hand van de heer waarna de vingers gesloten worden.
De rechterhand van de heer ligt op het linker schouderblad van de dame net iets meer naar
de zijkant dan bij de Ballroom.
De dame legt haar linkerhand op de bovenarm van de heer.

Dansrichting:
In tegenstelling tot eerdere Dansen wordt de Samba wel in een richting gedanst.
Door de wisseling van zijdes kan er niet specifiek gezegd worden of de zijde voor de heer of voor de dame is.
Wel kan verteld worden dat er, net als bij de Ballroom dansen, tegen de klok in gedanst wordt.
Dit houdt in met het gezicht naar de muur linksaf.

Het ritme van de samba is Slow en Quick- Slow en Quick in de volgorde stap-sluit-pas op de plaats.

 

Paso Doble

De muziek van de paso doble wordt gespeeld bij stiergevechten als ‘het gevecht’ op zijn hoogst is. De dans beeldt een stierengevecht uit: de heer stelt de matador voor en de dame de ‘el capa’, oftewel het rode doek (en niet zoals velen denken de stier).
Deze dans kwam voor het eerst echt in de mode rond 1910. De vertaling voor ‘de paso doble’ is ‘de dubbele Stap’.

Hoe dans je deze dans?
stappen voor de heer
-In de volgorde rechts links 4 passen op de plaats op de tenen.
– Met rechts 1 stap opzij.
– Met links sluiten.
– Met rechts 1 stap opzij.
– Met links sluiten.
– Hoog op de tenen staan en je rechter hak laten zakken om een appél te maken, linker knie op tillen.
– Met je linker voet 1 stap opzij.
– Met je rechter voet 1 stap in de zelfde richting naar voren.
– Met je linker voet 1 pas rechts naar voren en dan halve draai maken,zodat je voor de dame eindigt met het gezicht naar haar toe.
– Met rechts 1 stap naar achteren.
– Met links 1 stap links naar achteren kwartslag draaien naar rechts.
– Met rechts 1 stap opzij.
– Met links aansluiten.

stappen voor de dame
– In de volgorde links rechts 4 passen op de plaats op de tenen.
– Met links 1 stap opzij.
– Met rechts sluiten.
– Met links 1 stap opzij.
– Met rechts sluiten.
– Hoog op de tenen staan en je linker hak laten zakken om een appél te maken, rechter knie op tillen.
– Met je rechter voet 1 stap opzij
– Met je linker voet 1 stap in de zelfde richting naar voren
– Met je rechter voet 1 kleine stap naar voren.
– Met links 1 stap naar voren.
– Met rechts 1 stap naar rechts naar voren tussen de voeten van de heer dan kwartslag draaien naar links.
– Met links 1 stap opzij.
– Met rechts aansluiten.

Danshouding:
Aangezien deze dans geen specifieke basispas heeft, is hier een Appél met promenade beschreven

De linker arm van de heer wordt op oorhoogte in een gebogen stand van bijna 90 graden gehouden en de dame legt haar rechterhand op de hand van de heer waarna de vingers gesloten worden. De rechterhand van de heer ligt op het linker schouderblad van de dame net iets meer naar de zijkant dan bij de Ballroom. De dame legt haar linkerhand op de bovenarm van de heer. Beide dansers staan hoog op de tenen volledig rechtop en gestrekt.

Dansrichting:
Ook bij de Paso Doble is er sprake van een dansrichting ook hier wisselen zijden zich zeer snel en vaak af, maar ook hier danst men tegen de klok in.
Het ritme van de Paso is niet als basis ritme te beschrijven omdat er geen bepaalde basispas bestaat.

 

Jive

Jive is een verzamelnaam voor verschillende dansen waaronder de Lindy Hop, Shag, Shag Hop, Jitterbug, Rock ’n Roll, Boogie Woogie, Style Swing.
De Jive is ontstaan in Amerika en werd door de Amerikaanse soldaten meegebracht naar Europa tijdens de 2e wereldoorlog.
Hierdoor werd de jive dus ook in Europa geïntroduceerd.
Pas na de oorlog werd deze dans gecultiveerd en in het programma van elke dansschool ingevoerd.

Hoe dans je deze dans?
Passen voor de man:
Met de linkervoet 1 stap zijwaarts op de teen
Met rechts sluiten op de teen.
Met de linkervoet 1 stap zijwaarts op de teen. Einde pas hak aan de grond
Met de rechtervoet 1 stap zijwaarts op de teen.
Met links sluiten op de teen.
Met de rechtervoet 1 stap zijwaarts op de teen. Einde pas hak aan de grond
Met de linker voet naar achter. hele voet aan de grond, rechter voet laten staan en knie omhoog trekken zonder voet op te tillen. Gewicht terug op linker voet

Passen voor de vrouw:
Met de rechtervoet 1 stap zijwaarts op de teen.
Met links sluiten op de teen.
Met de rechtervoet 1 stap zijwaarts op de teen. Einde pas hak aan de grond
Met de linkervoet 1 stap zijwaarts op de teen.
Met rechts sluiten op de teen.
Met de linkervoet 1 stap zijwaarts op de teen. Einde pas hak aan de grond.
Met de rechter voet naar achter. hele voet aan de grond, linker voet laten staan en knie omhoog trekken zonder voet op te tillen. Gewicht terug op rechter voet.

Danshouding:
De linker arm van de heer wordt op oorhoogte in licht gebogen stand gehouden
en de dame legt haar rechterhand op de hand van de heer waarna de vingers gesloten worden.
De rechterhand van de heer ligt op het linker schouderblad van de dame net iets meer naar de zijkant dan bij de Ballroom.
De dame legt haar linkerhand op de bovenarm van de heer.

Dansrichting:
Ook bij de Jive is er geen vaste richting. Deze dans kan ook gewoon overal op de vloer gedanst worden.
Het ritme van de jive is zij-sluit-zij zij-sluit-zij achter-terug.